Εγκαταστάσεις

Γραφεία-Εκθετήριο

Γραφεία-Εκθετήριο

Τα γραφεία και το εκθετήριο της εταιρείας στεγάζονται σε ιδιόκτητο χώρο επί της οδού Λεβιδίου 14Β, στο Περιστέρι.

Τα γραφεία και το εκθετήριο της εταιρείας στεγάζονται σε ιδιόκτητο χώρο επί της οδού Λεβιδίου 14Β, στο Περιστέρι.

Εργοστάσιο

Εργοστάσιο

Η παραγωγική μονάδα της《STAR》στεγάζεται σε σύγχρονες εγκαταστάσεις σε ιδιόκτητο χώρο στην οδό Λεχρουρίτη 9, στο Περιστέρι.

Η παραγωγική μονάδα της《STAR》στεγάζεται σε σύγχρονες εγκαταστάσεις σε ιδιόκτητο χώρο στην οδό Λεχρουρίτη 9, στο Περιστέρι.